Home  |  Contact About Us
 Fields of Activity
 Articles
 Background Materials
 IZS In the News
 Events and Media
 Register for Updates
 Volunteer at the IZS
 DonationsAIM teams
Position Papers מימון זר Rinat Gilboa Liorit Gueta Yizhak Geiger Chana Adler
  Register for Updates


Previous Next

 

 

 תמוז התשס"ט

7.2009

 

הירשם לקבלת מידעונים

דף הבית

 

  

 שלום רב,

 

במסגרת מידעון חודש יולי של המכון לאסטרטגיה ציונית, מוגש לך עדכון על אודות פעילות המכון כנגד הפרטת מקרקעי ישראל בחודש החולף. הדיון בנושא עתידן של אדמות המדינה הוא הזדמנות מצוינת לפרסום נייר עמדה מאת דובי הלמן, שבו הוא פורש את משנתו על אודות חשיבות הריבונות של העם היהודי על קרקעותיו. כמו כן, מצורף נייר עמדה מאת ליאורית גואטה, חברת קבוצת המנהיגות הצעירה במכון לאסטרטגיה ציונית, על חשיבות השפה העברית לתרבות הישראלית. ההרשמה לתכנית המנהיגות הצעירה לשנה הקרובה נמשכת. פרטים בהמשך המידעון.
עדכונים

 

הפרטת מקרקעי ישראל

 

בחודשים האחרונים פעל המכון לאסטרטגיה ציונית על מנת להבהיר את הסכנות הטמונות בהפרטת קרקעות המדינה במסגרת הרפורמה במִנהל מקרקעי ישראל (ממ"י). מבלי להתייחס לפן המקצועי, ניתן לקבוע כי לרפורמה בממ"י כמו שהיא, ללא התיקונים שעליהם אנו ממליצים, יש השלכות מרחיקות לכת על עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית, וכן על יכולתה של הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) להמשיך ולפעול כנאמן העם היהודי ובהתאם למטרותיה המקוריות.

 העברת קרקעות לבעלות גורמים פרטיים סותרת במהותה את חוק יסוד: מקרקעי ישראל, הקובע כי אדמות המדינה יועברו בחכירה בלבד. שינוי זה, הנוגד את העיקרון היהודי שקובע כי "הארץ לא תימכר לצמיתות", מגדיל את הסיכונים להשתלטות עוינת על קרקעות ושומט את הקרקע מתחת לרגלי העם היהודי והדורות הבאים.

 

 

כחלק מהרפורמה, נחתם הסכם בין ממ"י לקק"ל המבקש להעביר את קרקעות קק"ל בערים לידי מדינת ישראל כדי שזו תוכל להפריט אותם. ההסכם מסלק את קק"ל מנכסיה העיקריים השמורים אצלה בנאמנות-עד עבור העם היהודי ומונע ממנה לפעול בעתיד בהתאם לעקרונות היסוד שלשמם נוסדה. המכון לאסטרטגיה ציונית פועל על מנת להציג לחברי הממשלה והכנסת חלופות להעברת הקרקעות לידיים פרטיות. בשבוע האחרון נראה כי מאמצים אלה נושאים פירות: ראשית, ההסכם השערורייתי בין ממ"י לקק"ל לא אושר, בין השאר בזכות חוות הדעת אשר פורסמה מטעם המכון ובה הוצגו התיקונים הנדרשים בהסכם. שנית, ממלא מקום יו"ר ועדת הכלכלה, חבר הכנסת כרמל שאמה, כבר אימץ את הרעיון שלא להעביר בעלות על הקרקעות אלא להמשיך ולהחכירן, וזאת בדומה להצעת המכון בנדון.

 

פרסומים

 

ריבונות המדינה מול אחזקת העם

 

דובי הלמן, חבר קיבוץ יטבתה ולשעבר מזכיר התק"מ, פורט בנייר העמדה את תפישתו הייחודית בדבר הקשר בין העם היהודי לקרקעות הנמצאות בידי מדינת ישראל. בהתאם לתפישה זו, מציג הלמן את המלצותיו למדיניות קרקעית חדשה הכוללת בין השאר חקיקה מתאימה, שינוי תכניות מתאר וחידוש האתוס ההתיישבותי. 

 

  

שפה לעם

 

במסגרת פעילותה בקבוצת המנהיגות הצעירה, בחרה ליאורית גואטה לכתוב נייר עמדה אשר מתאר את השימוש בשפה העברית ככלי המחזק הן את הזהות היהודית והן את הזהות הישראלית. עיקר המלצותיה של גואטה סובבות סביב עידוד היצירה העברית והנחלת השפה כתרבות.

 

הודעות

 

מנהיגות צעירה תש"ע

 

המכון לאסטרטגיה ציונית מזמין צעירים וצעירות, בגילאים 25-35 , אשר מפעמת בהם תחושת שליחות ואחריות לעתיד מדינת ישראל והעם היהודי, להשתלב במסגרת תוכנית מנהיגות ומחקר לשנת תש"ע. 

 

התוכנית מאגדת תחתיה קבוצה צעירה, דינמית ומלאת להט ציוני, אותה מכשיר המכון לתפוס את מקומה כדור הבא של מובילי הדעה, המנהיגים, ופעילי הציבור בישראל. 

 

המכון עושה זאת על פי חזונו שלו למנהיגות הדרושה בישראל: מנהיגות אקטיבית, עמוקה וערכית, הנושאת את נס החזון הציוני, היהודי והדמוקרטי , על פי עקרונות הייסוד שנקבעו במגילת העצמאות. 

לפרטים נוספים אודות התוכנית וסדרי ההרשמה

 

 

 

לידיעה, החוק החדש לשליחת דואר אלקטרוני, תיקון מס' 40 לחוק בזק והתקשרות, אינו חל על דוא"ל זה.

המכון לאסטרטגיה ציונית
שד' אשכול 14, קומה 11, ירושלים
ת"ד 18157 מיקוד 91181
טל': 025817196 פקס 025322422

info@izs.org.il

 

 


  English Newletter 63, August 2014
  English Newsletter 62, July 2014
  English Newsletter 61/ June 2014
  English Newsletter 60/ May 2014
  English Newsletter 59/ April 2014
  English Newsletter 58/ March 2014
  English Newsletter 57/ February 2014
  English Newsletter 56, january 2013
  English Newsletter 55, December 2013
  English Newsletter 54, November 2013
  English Newsletter 53, October 2013
  English Newsletter 52, September 2013
  English Newsletter 51, August 2013
  English Newsletter 50, July 2013
  English Newsletter 49, June 2013
  English Newsletter 48, May 2013
  English Newsletter 47, April 2013
  English Newsletter 46, March 2013
  English Newsletter 45, February 2013
  English Newsletter 44, January 2013
  English Newsletter 43, Decmber 2012
  English Newsletter 42, November 2012
  English Newsletter 41, October 2012
  English Newsletter 40, September 2012
  English Newsletter 39, August 2012
  English Newsletter 38, July 2012
  English Newsletter 37, June 2012
 
  English Newsletter 36, May 2012
  English Newsletter 35, April 2012
  English Newsletter 34, March 2012
  English Newsletter 33, Ferbuary 2012
  English Newsletter 32, January 2012
  English Newsletter 31, December 2011
  English Newsletter 30, November 2011
  New Year Letter 2011
  English Newsletter 29, October 2011
  English Newsletter 28, September 2011
  English Newsletter 27, August 2011
  English Newsletter 26, July 2011
  English Newsletter 25, June 2011
  English Newsletter 24, May 2011
  Hebrew Newsletter 28, May 2011
  Yom Atzmaut Sameach from IZS
  English Newsletter 23, April 2011
 
  Hebrew Newsletter 27, April 2011
  English Newsletter 22, March 2011
  Hebrew Newsletter 26, March2011
  English Newsletter 21, February 2011
  Hebrew Newsletter 25, Ferbuary 2011
  English Newsletter 20, January 2011
  Hebrew Newsletter 24, January 2011
  English Newsletter 19, December 2010
  Hebrew Newsletter 23, December 2010
  English Newsletter 18, November 2010
  Hebrew Newsletter 22, November 2010
  English Newsletter 17, October 2010
  Hebrew Newsletter 21, October 2010
  English Newsletter 16, September 2010
  Hebrew Newsletter 20, September 2010
  Hebrew Newsletter 19, August 2010
  English Newsletter 15, August 2010
  English Newsletter 14, July 2010
  Hebrew Newsletter 18, July 2010
  English Newsletter 13, June 2010
  Hebrew Newsletter 17, June 2010
  English Newsletter 12, May 2010
  Hebrew Newsletter 16, May 2010
  English Newletter 11, April 2010
  Hebrew Newsletter 15, April 2010
  English Newsletter 10, March 2010
  Hebrew Newsletter 14, March 2010
  English Newsletter 9, February 2010
  Hebrew Newsletter 13, February 2010
  English Newsletter 8, January 2010
  Hebrew Newsletter 12, January 2010
  Hebrew Newsletter 11, December 2009
  English Newsletter 7, December 2009
  English Newsletter 6, November 2009
  Hebrew Newsletter 10, November 2009
  English Newsletter 5, October 2009
  Hebrew Newsletter 9, October 2009
  English Newsletter 4, September 2009
  Hebrew Newsletter 8, September 2009
  English Newsletter 3, August 2009
  Hebrew Newsletter 7, August 2009
  English Newsletter 2, July 2009
  Hebrew Newsletter 6, July 2009
  English Newsletter 1, June 2009
  Hebrew Newsletter 5, June 2009
  Hebrew Newsletter 4, May 2009
  Hebrew Newsletter 3, April 2009
  Hebrew Newsletter 2, March 2009
  Hebrew Newsletter 1, February 2009
Facebook/פייסבוקחיפוש/Search


  Updates

The site is currently undergoing an upgrade. Sorry for the incovenience.
"Will change come from the charedi politicians?", Miri Shalem, Times of Israel, 6.3.16
"Opposition Is Leading Israel to Shut Ourselves Into a Pale of Settlement", Israel Harel, Haaretz, 11.2.16
"Fear of knowledge", Dr. Yoaz Hendel, Ynetnews, 6.2.16
"Elections are more exciting than snow", Joel Golovensky, Jerusalem Post, 6.2.16
"The Left can't teach us about human rights", Hezki Ezra, Arutz 7, 23.12.15
"Plan to ban leftist group from IDF events gains support", Shlomo Cesana, Israel Hayom, 15.12.15
"NGOs sue local religious councils for over-charging for mikve usage", Jeremy Sharon, Jerusalem Post, 18.11.15
"Summary of our activities for the year 5775"
"Strategizing Zionism", Daniel Seamen & Daniela Traub, Voice of Israel, 02.08.15
"Did the Gush Katif Expulsion Do What it Said it Would?", Adi Arbel, INN, 16.07.15
"True Human Rights", The Voice of Israel, 05.07.2015
"UNRWA, Hamas are two sides of the same coin", Nadav Shragai, Israel Hayom, 03.07.15
"UNRWA causes more damage than good", The Jewish Press, 24.06.15
"One revolution at a time", Emily Amrousi, Israel Hayom, 22.04.15
"Israel Harel wins Moskowitz Foundation's Zionism award", Haaretz, 5.04.15


Constitution Demographics kkl

Prof. Yoav Gelber Yaakov Faitelson Golovensky & Gilboa