Home  |  Contact About Us
 Fields of Activity
 Articles
 Background Materials
 IZS In the News
 Events and Media
 Register for Updates
 Volunteer at the IZS
 DonationsAIM teams
Position Papers מימון זר Rinat Gilboa Liorit Gueta Yizhak Geiger Chana Adler
  Register for Updates


Previous Next

 

 טבת התש"ע
1.2010

 

צור קשר

הירשם לקבלת מידעונים

דף הבית

המכון ב-Facebook

 התנדב במכון

 

 שלום רב,
 

מוגש לך בזה גיליון ינואר של מידעון המכון לאסטרטגיה ציונית. במסגרת מידעון זה ניתן לקרוא אודות מחקר חדש מאת ברוך לוין המציע תיקון לחקיקה במדיניות השבות בישראל. כמו כן, מובאים במידעון זה סיכומים של שני כנסים חשובים שנערכו בחודש שחלף בכנסת בהשתתפות המכון: הראשון בנושא "מימון ארגונים פוליטיים בישראל על ידי ממשלות זרות" והשני בנושא "הגשמת הציונות בפריפריה". 

פרסומים

 

יהודי העולם ומדיניות השבות העתידית: אתגרים, פתרונות והצעת חקיקה


"מדינת ישראל תהיה פתוחה לעליה יהודית ולקיבוץ גלויות" – כך מתחילה  הפסקה המתארת את אופייה של מדינת ישראל במגילת העצמאות. העלייה הבלתי מותנית של יהודי העולם לישראל היא מרכזית בתפיסה העצמית של ישראל כמדינה יהודית. חוק השבות, שעל פיו מתקיימת העלייה, הוא החוק אשר מגדיר את השותפות הלאומית בין יהודי התפוצות לעם היושב בציון ובכך מעצב את אופייה של מדינת ישראל כבית לאומי ליהודי העולם.

 

נייר עמדה זה, אשר נכתב במסגרת התוכנית למנהיגות צעירה של המכון, מנתח מגמות של צמצום והרחבה של זכות השבות מתוך ראיה כפולה של חוק השבות: מחד גיסא, החוק מגדיר ומעצב את הלאומיות היהודית המשותפת לישראל ולתפוצות, ומאידך גיסא, משפיע על גבולות החברה היהודית בישראל עצמה. בהתבסס על הניתוחים הללו, המחקר מציע מבנה וניסוח של חוק השבות, אשר תואם את ההתפתחויות בקרב יהודי העולם ותורם לחיזוק ישראל כמדינה יהודית.  

לנייר העמדה המלא

 

עדכון פעילות

 

כנס בכנסת בנושא: מימון פעילות פוליטית בישראל ע"י ממשלות זרות

בהמשך למחקר המשותף של 'המכון לאסטרטגיה ציונית' ו-NGO Monitor : "ריבונות על תנאי: היקף התמיכה של ממשלות זרות בארגונים הפוליטיים בישראל", התקיים בכנסת ב- 1.12.09 , י"ד בכסלו התש"ע, כנס בנושא מימון פעילות פוליטית בישראל ע"י ממשלות זרות. בכנס השתתפו שרים, ח"כים, אנשי אקדמיה, אנשי תקשורת, נציגי ארגונים ואזרחים רבים שהנושא קרוב לליבם. הכנס אורגן על ידי השר מיכאל איתן ויו"ר הקואליציה, חה"כ זאב אלקין (ליכוד).

 

לסיקור הכנס>

לסיקור התקשורתי>

עדכון פעילות

 

יום עיון בכנסת בנושא: "הגשמת הציונות בחיזוק הפריפריה"


ב-22 לחודש, ה' בטבת, נערך בכנסת יום בנושא "הגשמת הציונות בחיזוק בפריפריה". את היום ארגנה תנועת "הציונות המתחדשת" השותפה במסגרת פורום הארגונים הציוניים המרוכז במכון לאסטרטגיה ציונית. סגן שר החוץ, דני איילון, ותנועת ישראל ביתנו לקחו את החסות על האירוע. בתחילת היום התכנסו ועדות הכנסת לדיון מיוחד בנושאים ברוח היום. שיאו של היום היה בכנס באודיטוריום ובו השתתפו יו"ר הכנסת, רובי ריבלין, שר החוץ אביגדור ליברמן, שר התשתיות עוזי לנדאו, שר התיירות סטס מיסז'ניקוב, וכן חברי הכנסת אריה אלדד (האיחוד הלאומי), חיים אמסלם (ש"ס), ציפי חוטובלי (ליכוד), יריב לוין (ליכוד) ועוד. סגן השר איילון הזהיר מפני גורמים מחוץ ומבפנים שלא מקבלים את הריבונות וההתיישבות היהודית בנגב ובגליל ופועלים לנישולה. השר ליברמן הזהיר מפני "ניסיון לבנות מובלעות שעל בסיס תקדימים בזירה הבינלאומית ניתן יהיה לתבוע, לפרק ולפרד מישראל... כל הבנייה בנגב, ובהר חברון לכיוון ירושלים, היא רכס של בנייה בלתי חוקית שמטרתה פוליטית בלבד". פרופ' ארנון סופר התריע מפני מגמות של התכנסות המדינה אל תוך איזור תל אביב רבתי. יו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית, ישראל הראל, קרא לחברים בממשלה לפעול ולנצל את סמכותם על מנת לחדש את ימי התנועה הציונית ולהקים תנועת התיישבות לנגב ובגליל.

על סדר היום

 

"שטייניץ נגד השופטים: אין להם אחריות כלכלית"

באמצע החודש התפרסמה ביקורתו של שר האוצר שטייניץ, אשר תקף את פסיקות שופטי בית המשפט העליון, על כך שאינם לוקחים בחשבון שיקולים כלכליים. כפתרון לבעיה הציע שטייניץ לבחון דרכים "לחייב  את שופטי בג"ץ באמצעות חקיקה להתחשב בשיקולים תקציביים מקרו-כלכליים, כך שתימנענה פסיקות מופקרות ופופוליסטיות שיערערו את כל מערך סדרי העדיפויות של החברה בישראל".
 

המכון לאסטרטגיה ציונית מעוניין להסב את תשומת הלב לכך שעיקרון זה כבר מוזכר בהצעת החוקה שהוציא ב-2006. סעיף 71 בפרק "הרשות השופטת" בהצעה קובע: "...ראה בית המשפט ששאלה הנדונה בפניו קשורה לגופם של מדיניות חוץ, מדיניות ביטחון או עקרונות תקציב, לא יכריע בה" 
 

לעיון בהצעת החוקה באתר המכון- לחץ כאן.

לחץ כאן  להסרה מרשימת התפוצה

המכון לאסטרטגיה ציונית
שד' אשכול 14, קומה 11, ירושלים
ת"ד 18157 מיקוד 91181
טל': 025817196 פקס 025322422
info@izs.org.il

 


  English Newletter 63, August 2014
  English Newsletter 62, July 2014
  English Newsletter 61/ June 2014
  English Newsletter 60/ May 2014
  English Newsletter 59/ April 2014
  English Newsletter 58/ March 2014
  English Newsletter 57/ February 2014
  English Newsletter 56, january 2013
  English Newsletter 55, December 2013
  English Newsletter 54, November 2013
  English Newsletter 53, October 2013
  English Newsletter 52, September 2013
  English Newsletter 51, August 2013
  English Newsletter 50, July 2013
  English Newsletter 49, June 2013
  English Newsletter 48, May 2013
  English Newsletter 47, April 2013
  English Newsletter 46, March 2013
  English Newsletter 45, February 2013
  English Newsletter 44, January 2013
  English Newsletter 43, Decmber 2012
  English Newsletter 42, November 2012
  English Newsletter 41, October 2012
  English Newsletter 40, September 2012
  English Newsletter 39, August 2012
  English Newsletter 38, July 2012
  English Newsletter 37, June 2012
 
  English Newsletter 36, May 2012
  English Newsletter 35, April 2012
  English Newsletter 34, March 2012
  English Newsletter 33, Ferbuary 2012
  English Newsletter 32, January 2012
  English Newsletter 31, December 2011
  English Newsletter 30, November 2011
  New Year Letter 2011
  English Newsletter 29, October 2011
  English Newsletter 28, September 2011
  English Newsletter 27, August 2011
  English Newsletter 26, July 2011
  English Newsletter 25, June 2011
  English Newsletter 24, May 2011
  Hebrew Newsletter 28, May 2011
  Yom Atzmaut Sameach from IZS
  English Newsletter 23, April 2011
 
  Hebrew Newsletter 27, April 2011
  English Newsletter 22, March 2011
  Hebrew Newsletter 26, March2011
  English Newsletter 21, February 2011
  Hebrew Newsletter 25, Ferbuary 2011
  English Newsletter 20, January 2011
  Hebrew Newsletter 24, January 2011
  English Newsletter 19, December 2010
  Hebrew Newsletter 23, December 2010
  English Newsletter 18, November 2010
  Hebrew Newsletter 22, November 2010
  English Newsletter 17, October 2010
  Hebrew Newsletter 21, October 2010
  English Newsletter 16, September 2010
  Hebrew Newsletter 20, September 2010
  Hebrew Newsletter 19, August 2010
  English Newsletter 15, August 2010
  English Newsletter 14, July 2010
  Hebrew Newsletter 18, July 2010
  English Newsletter 13, June 2010
  Hebrew Newsletter 17, June 2010
  English Newsletter 12, May 2010
  Hebrew Newsletter 16, May 2010
  English Newletter 11, April 2010
  Hebrew Newsletter 15, April 2010
  English Newsletter 10, March 2010
  Hebrew Newsletter 14, March 2010
  English Newsletter 9, February 2010
  Hebrew Newsletter 13, February 2010
  English Newsletter 8, January 2010
  Hebrew Newsletter 12, January 2010
  Hebrew Newsletter 11, December 2009
  English Newsletter 7, December 2009
  English Newsletter 6, November 2009
  Hebrew Newsletter 10, November 2009
  English Newsletter 5, October 2009
  Hebrew Newsletter 9, October 2009
  English Newsletter 4, September 2009
  Hebrew Newsletter 8, September 2009
  English Newsletter 3, August 2009
  Hebrew Newsletter 7, August 2009
  English Newsletter 2, July 2009
  Hebrew Newsletter 6, July 2009
  English Newsletter 1, June 2009
  Hebrew Newsletter 5, June 2009
  Hebrew Newsletter 4, May 2009
  Hebrew Newsletter 3, April 2009
  Hebrew Newsletter 2, March 2009
  Hebrew Newsletter 1, February 2009
Facebook/פייסבוקחיפוש/Search


  Updates

The site is currently undergoing an upgrade. Sorry for the incovenience.
"The unwritten security constitution", Dr. Yoaz Hendel, Ynetnews, 27.4.16
"Color does Matter", Miri Shalem, Times of Israel, 6.4.16
"Don't Believe the Polls", Israel Harel, Haaretz, 2.4.16
"Elections are more exciting than snow", Joel Golovensky, Jerusalem Post, 6.2.16
"The Left can't teach us about human rights", Hezki Ezra, Arutz 7, 23.12.15
"Plan to ban leftist group from IDF events gains support", Shlomo Cesana, Israel Hayom, 15.12.15
"NGOs sue local religious councils for over-charging for mikve usage", Jeremy Sharon, Jerusalem Post, 18.11.15
"Summary of our activities for the year 5775"
"Strategizing Zionism", Daniel Seamen & Daniela Traub, Voice of Israel, 02.08.15
"Did the Gush Katif Expulsion Do What it Said it Would?", Adi Arbel, INN, 16.07.15
"True Human Rights", The Voice of Israel, 05.07.2015
"UNRWA, Hamas are two sides of the same coin", Nadav Shragai, Israel Hayom, 03.07.15
"UNRWA causes more damage than good", The Jewish Press, 24.06.15
"One revolution at a time", Emily Amrousi, Israel Hayom, 22.04.15
"Israel Harel wins Moskowitz Foundation's Zionism award", Haaretz, 5.04.15


Constitution Demographics kkl

Prof. Yoav Gelber Yaakov Faitelson Golovensky & Gilboa