דף הבית  |  צור קשר מי אנחנו?
 תחומי פעילות
 מאמרים
 אלירן זרד, חירות על הלוחות
 חשיבותה של ישראל לעתיד היהדות, פרופ' דוד הרטמן
 פרופ' ניצה נחמיאס: "ישראל בעידן הפוסט-ריבונות: אתגרי הגלובליזציה באסטרטגיה הישראלית"
 אורי שטרוזמן, בהיעדר שלום, יש מקום להפרדה
 פרופ' רות גביזון, שילוב איננו עיוורון צבעים.
 הבלוג של פרופ' אשר כהן
 הציונות היא בהחלט אידאולוגיה, פרופ' רות גביזון
 מאמרים נוספים
 ד"ר יועז הנדל, יו"ר המכון, מתאר בדרכו שלו את האירוע עם מיט רומני.
 יועז הנדל, מאמר מיוחד ליום העצמאות 2012
 חיים הררי, על חופש אקדמי וחופש הביטוי
 אלירן זרד, ציונות ושואה
 להרחבת הידע
 המכון בתקשורת
 אירועים ומידע חזותי
 הרשמה לעדכונים
 התנדבות במכון
 תרומות

בית מדרש

וידאו

חוקה
  פרופ' רות גביזון, שילוב איננו עיוורון צבעים.


שילוב איננו עיוורון צבעים

 

פרופ' רות גביזון

 

קרמניצר מבקר חריפות את הצעת החוק הנדונה עכשיו בכנסת האמורה לאפשר לוועדות קבלה ביישובים קטנים יחסית לפסול מועמדות על בסיס "אי התאמה חברתית".  בעיניו זה הוא רק ניסיון לתת בסיס משפטי לעקוף את פסיקת בית המשפט ולהדיר מועמדים ערביים מיישובים כאלה. הוא מתייחס אליו בחומרה מיוחדת על רקע "מגפת" החוקים העוסקים בנושאים כגון נאמנות ואופיה היהודי (והדמוקרטי) של המדינה.

 

אינני בעד "נפרד אבל שווה". אני גם לא בעד יישובים ליהודים בלבד. אני שמחה מאוד על פעילות משותפת ומשולבת, כמו היישוב הדו לאומי נווה שלום ומוסדות חינוך דו לשוניים ודו לאומיים המתפתחים אצלנו, וגם על השכונות הרבות בהם חיים יהודים וערבים אלה לצד אלה ועל הפעולות הרבות של החברה האזרחית, כמו על מוסדות ההשכלה הגבוהה, בהם פועלים ולומדים יהודים וערבים אלה לצד אלה.  שילוב כזה הוא חיוני על מנת לחזק את תחושת השותפות האזרחית בישראל. 

 

 יחד עם זאת, שילוב איננו "עיוורון צבעים", המכחיש הבדלים תרבותיים, לאומיים או דתיים משמעותיים. להפך. שילוב הוא גישה כלפי אלה שהם שונים.  ולעתים, שילוב כפוי בהקשרים לא מתאימים עלול לקלקל יותר מאשר לשפר.  לכן אני בעד שתישמר האפשרות לבני הקהילות השונות החיות בארץ, יהודים כמו ערבים, לבחור לחיות בסביבה תרבותית  תומכת, שיש בה רוב מוצק לבני קהילתם.  כאשר עוסקים בהרכב האוכלוסייה של ישובים קטנים יחסית (ואינני נכנסת לשאלה אם גודל היישוב שנקבע בהצעת החוק עונה להגדרה זו), אני חושבת שגישה של "עיוורון צבעים" מתעלמת מעובדות יסוד של החיים החברתיים והמדיניים אצלנו, ואינני חושבת שנכון לתייג אותה כ"גזענות".

 

השאלה המרכזית בעיניי היא האם נושא ההשתלבות החברתית ביישוב קהילתי הוא שאלה רלבנטית, או שמא נכון לבטל את מוסד וועדות הקבלה ולהניח לכל מי שבידיו הסכום הנדרש להתמודד על חברות בקהילה כזו. ולכן יש בעיניי הבדל גדול בין עיר או שכונה בעיר לבין יישוב קהילתי. כי בעיר אין לאדם זכות קנויה לקבוע מי יהיו שכניו.

 

שונה המצב ביישוב קטן.  ביישוב כזה התלות ההדדית בין התושבים גדולה יותר.  יש בהם בית ספר אחד ומתנ"ס אחד.  ואולי מרכז אחד המספק שירותי דת. הריחוק הפיזי ממקומות אחרים מחייב עיסוק רב יותר בבניית קהילה מקומית חזקה ומשמעותית.  צריכה להיות נכונות גדולה יותר של התושבים להשתתף בפעולות של היישוב ולתרום להן מזמנם וממרצם. בהעדר כל אלה היישוב ועמו הרווחה ואיכות החיים של כל התושבים עלולה להיפגע.  ביישוב כזה הרצון להבטיח – במידת האפשר – כי תושבי היישוב יתאימו לחיים בו ולדרישות מהם עשוי להיות קריטי ליכולתו של היישוב להתקיים ולפרוח. 

 

 

אני מקבלת לחלוטין כי זהות לאומית ככזו אינה יכולה להיות טעם פסילה. אולם כאן מתעוררות שתי שאלות נפרדות.  ראשית, האם עמדותיהם ואורחות חייהם והעדפותיהם מבחינת שפה ושירותי ואופי המקום של המועמדים הם רלבנטיים?  שנית, האם יש חשיבות גם להרכב של היישוב מבחינת מספרי האנשים המשתייכים לקבוצות תרבותיות, לשוניות ולאומיות שונות? 

 

עיוורון הצבעים, או הקביעה הפשוטה שמאפיינים תרבותיים ולאומיים אינם רלבנטיים,  מחייבת תשובה שלילית לשתי השאלות.  לי נראה שתשובה שלילית כזו אינה מציאותית.

 

האם היינו מחייבים יישוב קהילתי חילוני לקבל לתוכו מועמדים חרדים?  האם ללא סעיף מרקם חברתי יש בסיס לפסילת מועמדות כזאת?   האם נחייב יישוב קהילתי דתי לקבל לתוכו מועמדים החפצים לנסוע בשבת?  האם יישוב קהילתי יהודי חייב לקבל לתוכו תושבים שיסרבו לחגוג את יום העצמאות או לעמוד בצפירת יום הזיכרון? או ייזמו עצרות לציון יום הנכבה?  לא ירצו להשתתף בתורנות שמירה?   אם מספרים אינם רלבנטיים, האם צריך יישוב לקבל מציאות שבה מספר תושבים ערביים ידרשו להקים ביישוב גן ילדים דובר ערבית? בית ספר כזה?   לקיים את הפעילות הציבורית ולפרסם את כל פרסומי היישוב בעברית ובערבית כאחד?  היש הבדל בין אזורים בהם יהודים הם רוב גדול, לבין אלה כמו הגליל שבהם הערבים הם רוב?

 

הלכת קעדאן חייבה את  קציר לקבל את משפחת קעדאן בלי להכריע בסוגיות האלה. וזה היה נכון מפני שאופיו של היישוב כבר נקבע והיה יהודי -  ומשפחה ערבית בודדת אינה יכולה לשנותו.  זה מקרה טיפוסי שבו לא צודק ולא חכם להדיר. משפחת קעדאן תצטרך להשתלב בחיי קציר העברית והיהודית – ולמצוא מענה לצרכים התרבותיים והלאומיים שלה בחברה הערבית הסמוכה.   תושבי קציר רצו לחיות בסביבה תרבותית ולאומית תומכת והעדפה זו תכובד, בעוד משפחת קעדאן החליטה להצטרף ליישוב כזה.

 

אבל העיקרון של קעדאן מרחיק לכת הרבה יותר, שכן הוא אינו מתיר ליישוב לקחת בחשבון עמדות מוצהרות או מספרי מועמדים.

 

נכון שבישראל היהודים הם רוב והערבים הם מיעוט.  אולם בנושא זה לא מדובר על הגנה על הזהות מפני טמיעה, אלא על הרצון הטבעי מאוד של אנשים לחיות בסביבה חברתית תומכת משלהם, שבה הם מרגישים שייכות מלאה ונוחות מלאה.  סביבה חברתית כזו אינה ניתנת ברמה הלאומית או הארצית.  היא נדרשת בסביבת החיים של כל אחד מאיתנו.  אנחנו איננו חיים בכל הארץ, אלא במקום בו אנו חיים. ולכן ערבים דורשים – ומדינת ישראל משתפת פעולה – להגביל את ההתיישבות בתחומי יישוביהם לא רק על פי לאום או דת אלא על פי משפחה או מוצא גיאוגרפי!

 

ייתכן שראוי לנו לשאוף למצב שבו הזהות הלאומית, הדתית והתרבותית של תושבי הארץ לא תהיה מניעה לחיים משותפים ביישוב קהילתי אחד.  אולם חיים כאלה אינם פשוטים וראוי שהיישוב יהיה מתוכנן מלכתחילה כיישוב דו לאומי – כמו נווה שלום.  יהודים וערבים רשאים לבחור גם לחיות בקהילותיהם התרבותיות שלהם.  החוק הזה בא להבטיח אפשרות זו ליישובים קהילתיים יהודיים הנמצאים בטריטוריה שיש בה אוכלוסייה ערבית משמעותית.    

 

את סוגית השוויון בין יהודים לבין ערבים, כמו את צרכי הדיור הלגיטימיים של הערבים אזרחי ישראל, חייבים לפתור. כלל לא ברור שהפתרון צריך לשלול את האפשרות להמשיך להקים במדינת ישראל יישובים קהילתיים שאופיים יהיה יהודי וציוני.  ונראה כי מנגנון מיון וסינון כגון וועדות קבלה – שתהיינה כפופות לבקרה הולמת – הוא הכלי הנכון להבטיח מטרה זו. 

 


Flash Menu


תרום לנו Facebook/פייסבוקחיפוש/Search


  עדכונים

האתר בתהליכי שדרוג. עמכם הסליחה.
"ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית", פרופ' אשר כהן, nrg, 10.5.16
"סגן הרמטכל נגד מדינת ישראל", נוה דרומי, הארץ, 8.5.16
"אמיץ אבל טועה", ד"ר יועז הנדל, ידיעות אחרונות, 6.5.16
"ממה מפחד עיתון הארץ?", ישראל הראל, הארץ, 22.4.15
"ערס או אמן מחאה?", מירי שלם, מקור ראשון, 22.4.16
"כולם שואלים אותי", ד"ר שמחה גולדין, 11.3.16, ידיעות אחרונות
"תפילת הרפורמים בכותל: לא לפיצול העם", הרב יואל בן נון, מקור ראשון, 3.3.16
"הנחות הסלב של המקובלים", אריאל פינקלשטיין, דה מרקר, 16.2.16
"המסתננים חוזרים", עדי ארבל, בשבע, 4.2.16
"חוק העמותות – שקיפות הכרחית", פרופ' אבי דיסקין, ערוץ שבע, 2.2.16
"הדור הבא של המנהיגות הציונית", עיריית אשדוד, 25.1.16
"תום עידן הבלעדיות הפוליטית על המוסר", חן גרינברג, ואללה!, 20.1.16
"לוין שובר שתיקה: אם בארזים", אורי הייטנר, ישראל היום, 22.12.15
"מדוע פעילי המחאה יישארו עניים?", אוריאל פרידמן, מידה, 14.12.15
"בקשה לייצוגית: מחירים מופקעים במקוואות הנשים", קובי נחשוני ואלישע בן-קימון, וויינט, 17.11.15
"דעה: האסלאם מנצח את החופש", צחי קירשברג, וואלה!, 9.11.15
"חובתה של מדינה ריבונית למנוע התערבות חיצונית גסה בענייניה", קלמן ליבסקינד, מעריב, 3.11.15
"אין פליטים פלסטינאים", ד"ר גרשון הורוביץ, הארץ, 24.09.15
"זכות השיבה: המנצח לוקח הכל", פרופ' מעוז עזריהו, מידה, 30.08.15
"מותו של הסטטוס קוו", אביעד הומינר, וויינט, 20.08.15
"מה עומד מאחורי ההתקפה על הציונות הדתית", מנחם לנדאו, מעריב, 16.08.15
"חינוך דמוקרטי בישראל", ד"ר יצחק גייגר, יולי 2015, כנס לאוטמן לחינוך
"אונרא-חמאס: פליטים (וגם טרור)", נדב שרגאי, ישראל היום, 03.07.15
"איך עוצרים את דוח שאבאס הבא?", מתן אשר, ישראל היום, 16.06.15
"מחקר: הגיע הזמן לסיים את פעילות אונרא", אריאל כהנא, מקור ראשון, 05.06.15
"כן, ציונות!", אמילי עמרוסי, ישראל היום, 21.05.15
"בעקבות הפרסום: המחירים במקווה ירדו", חנן גרינווד, כיפה, 13.05.15
"תקומה וחורבן - בין זיכרון לשיכחה", 'הזמן' מספר 2, תשע"ה
"האם אוכלוסיית העולם תצטמצם?", לונדון וקירשנבאום, ערוץ 10, 13.05.15
"הפקרות במשרד הדתות: שירות אחד - תעריף שונה", קובי נחשוני, ynet, 12.05.15
"הגיע הזמן לפרק את אונר"א", ניר עמרן, מידה, 5.05.15
"כוח שוקא המחתרתי", אמילי עמרוסי, ישראל היום, 22.04.15
"כיצד ייקברו חללי צה"ל אשר אינם יהודים?", אהרון קריב, וואלה!, 22.04.15
"חוק הכשרות מסוכן, משרד הדתות צריך להתעורר", אסף גרינוולד, nrg יהדות, 21.4.15
"ה"שבוס" שייסע בין הטיפות. בשבת", אייל ברגר, ynet יהדות, 12.4.15
"בחירות 2015: השמאל מנכס לעצמו את הציונות", דן אילוז, מידה, 6.2.15
"מה עניין שמיטה אצל הציונות?", 'הזמן' מספר 1, תשע"ה