תחומי פעילות

מחקר וקידום מדיניות

זכויות אדם כחולבן

דת ומדינה

חינוך ומנהיגות

מלחמה ב BDS

המכון לאסטרטגיה ציונית

מדינת ישראל הגשימה את חלומו בן אלפיים השנה של העם היהודי לחזור לארצו כעם חופשי וריבוני.
מדינת הלאום המודרנית הושתתה על ערכים יהודיים מסורתיים, כמו גם על ערכי הדמוקרטיה ושמירת זכויות המיעוטים בה; לפיכך, מדינת ישראל היא דמוקרטיה יהודית חיונית המקדמת את האינטרסים של המדינה היהודית תוך כיבוד זכויותיהם של כלל אזרחיה.
המכון לאסטרטגיה ציונית (IZS) פועל לקידום וחיזוק אופייה היהודי ואופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל.
חירויות אישיות, צדק וזכויות אדם הם מרכיבים אינטגרליים למערכת הערכים היהודית וערכים מרכזיים בצורת ממשל דמוקרטית. אולם קיימים תחומים שבהם קיים מתח פוטנציאלי בין שתי המערכות הללו, ועלינו לגבש דרכים לשימור אופייה היהודי של ישראל מזה ושמירת זכויות הפרט, מזה.
תכניות המכון לאסטרטגיה ציונית בתחומים של חוקה, דת ומדינה, חינוך וזכויות אדם, מקדמות מטרות אלה ומובילות שינוי חיובי עמוק בחברה הישראלית.

פעילות המכון

בעזרת מחקרים ופעילויות בזירה הציבורית, סייע המכון לאסטרטגיה ציונית בקביעת מדיניות צודקת המבוססת על עקרונות ציוניים. המכון הגיע להישגים רבים בתחום הדת והמדינה בישראל, עיצב תכניות חינוכיות בבתי ספר ציבוריים וחיזק את החופש האקדמי באוניברסיטאות.
הצעתנו לחוקה וחוקי יסוד המבוססים על העיקרון הרואה את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, השפיעה רבות על השיח הציבורי בתחומים אלה.

פעילותנו בתחום תפיסת זכויות אדם וזכויות חברתיות כשאובות מעומק הערכים היהודיים והציוניים, הוכחה כיעילה במיוחד. אנו הגוף היחיד במדינה התומך בה בעת בזכויות אדם ובראיית מדינת ישראל כמדינה יהודית, תוך אמונה שאין הכרח לוותר על אף אחד מהם לטובת האחר.
עובדה זו מחזקת את ישראל, הן בתוכה פנימה והן בזירה הבינלאומית, ומעניקה חופש פעולה רב יותר למנהיגים ישראליים לחתור להשגת מטרות אלה.