Category

עדכון

עזרה בקבלת הנחות לזכאים

By עדכון

רזק, הוא אחד מעשרות תושבי צור באהר שנעזרו בנו להגשת בקשת הנחה בארנונה. כמו תושבים רבים במזרח ירושלים הוא זכאי להנחה מטעמי הכנסה, אך על פי בדיקת נתוני העירייה שערכנו, הם מהווים 38% מהאוכלוסיה ורק22% ממקבלי הנחה. מדובר בפרוצדורה פשוטה הנעשית על פי קריטריונים ברורים, ומדובר במקרה קלאסי של חוסר מודעות לעצם קיום אפשרות להנחה כזאת, ושל מכשול השפה (לעירייה יש אתר בערבית אך הגשת הטפסים המקוונת עדיין נעשית בעברית)

עזרה בקבלת אזרחות

By עדכון

סמאח, תושבת ראס אלעמוד הלומדת עברית במסגרת הכיתות שלנו, שנכשלה בעבר במבחן עברית הנדרש להתאזרחות, עברה אותו בהצלחה לאחר כמה חודשים אצלנו.

עזרה ברישום למוסדות

By עדכון

נדא, תושבת צור באהר ואם לילדה העולה לכיתה א', פנתה אלינו ב 1 בספטמבר מפני שלא רשמה את בתה לשנת לימודים תש"ף ובתי הספר אליהם פנתה לא הסכימו לקבל את הילדה. יצרנו קשר עם מספר גורמים במנח"י להסדרת העניין והוצעו לה מספר חלופות. למחרת היום כבר הצטרפה הילדה לכיתה א'.

עזרה בהגשה לוועדה רפואית

By עדכון

עזרה בהגשה לוועדה רפואית

סלימאן, תושב אם טובא בן 62, פנה אלינו לעזרה וליווי בתהליך הגשת תביעה לנכות כללית. למרות שהוא דובר עברית על בוריה, הוא אינו כותב או קורא, מה שמקשה עליו למלא טפסים ולהבין מה מצופה ממנו. עזרנו לו לפתוח את הנתונים האישיים שלו באתר הביטוח הלאומי, לאסוף את המסמכים הנדרשים ולהשיג את האישורים הרפואיים הרלונטיים. ליווינו את סלימאן עד הועדה הרפואית שקבעה את זכאותו.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות